Tjänster

Vi sköter hela din ekonomi

 

Företag som vill ha helhetslösningen, där vi fungerar som bolagets externa ekonomiavdelning. På plats hos dem eller i våra lokaler.

 

Vi sköter delar av din ekonomi

 

Företag som själva vill sköta delar som tex fakturering och betalningar, som lämnar in alla verifikat för en momsperiod så vi kan göra bokföring och underlag till skattedeklarationen.

Vi stöttar din ekonomi

 

Företag som bokför själva men som behöver lite löpande stöd och där vi gör avstämningar, bokslut , deklaration och årsredovisning.

 

Starthjälp e-bokföring

 

Som certifierad eKRAFT-KONSULT ger vi utförlig starthjälp och kvalificerad utbildning i Speedledgers e-bokföring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagskonsulten i Kungälv AB • Bultgatan 40B • 442 40 KUNGÄLV • 0708-40 59 13 • carina.engstrom@foretagskonsulten.se